PMP#28 Wrocław 29.09.2023 – Karina Kozłowska

Temat: Praktycznie o konflikcie: trening inteligencji emocjonalnej dla Twojego zespołu.

836,40 


2023/09/29 09:45 - 2023/09/29 23:59

Brak w magazynie

Co jest powodem powstawania konfliktów?
Co Cię motywuje w konflikcie?
Jaką preferujesz styl zarządzania konfliktem?

Te pytania zanurzymy w perspektywie pracy nad własnymi postawami wobec konfliktu oraz nawykami, które stanowią wyraz naszych świadomych i nieświadomych założeń na temat porozumiewania się z innymi.

Wyeliminowanie konfliktów z życia społecznego jest niemożliwe, dlatego wiedza oraz umiejętności z zakresu zarządzania konfliktami należy uznać za podstawą satysfakcjonujących relacji z innymi.

Przy stoliku poznasz znane mediatorom metody pracy z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami (swoimi i partnera) i konstruktywnej komunikacji w klimacie Nonviolent Communication (NVC). Koncepcja (NVC) Marshalla Rosenberga to bogaty system założeń, który opiera się na strategii prowadzenia pozytywnej komunikacji, czyli umiejętności wyrażania swoich emocji i potrzeb, czy brania odpowiedzialności za własne uczucia. Zwrócimy także uwagę na praktyczny wymiar inteligencji emocjonalnej.

Przy stoliku spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
Czy emocje w miejscu pracy mają znaczenie?
W jaki sposób konflikty interpersonalne wpływają na kreatywność zespołu?
Jakie są zagrożenia/wzywania związane z niskim poziomem inteligencji emocjonalnej?
W jaki sposób inteligencja emocjonalna wspiera nas w rozwiązywaniu konfliktów?

Przy stoliku zależy mi na:
dzieleniu się doświadczeniami i poglądami,
otwartości do dyskusji i podejściu out of the box,
dyskusji o tym, w jaki sposób inspirować siebie i zespoły, w których pracujemy na co dzień do zmiany,
zbudowaniu przestrzeni do wymiany myśli, doświadczeń, poszerzania perspektywy, pracy na własnych przekonaniach (nierzadko stereotypowych).

Karina Kozłowska – Jako Internal Coach w Inpost realizuję szkolenia i projektuję rozwiązania rozwojowe, których celem jest wsparcie zespołów w zwinnej ewolucji. Opiekuję się także projektami rozwojowymi, których celem jest zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników, poprawę komunikacji i współpracy w zespole oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w grupie.

Jako certyfikowany diagnosta inteligencji emocjonalnej włączam do pracy indywidualnej oraz zespołami elementy emotional agility.

Naukowo zajmuję się realizacją badań w zakresie kompetencji mediacyjnych. Tymczasem na sali szkoleniowej koncentruję się m.in. na problematyce twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, czy konstruktywnej komunikacji interpersonalnej w relacji do postaw związanych z paradygmatem NVC (Porozumienie Bez Przemocy) i elementów mediacji.